Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Asistenta sociala

Asistenta sociala

DATE DE CONTACT:
Email: asistentasociala@comunapaulesti.ro
Telefon #1: 0749 147 478 DEACONU OLGUTA 
Telefon #2: 0752 030 105 IONESCU CATALINA MIHAELA 
Tel FAX: 0244/224009


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
LUNI, MIERCURI, JOI: 07:30-12:00, 12:30-16:00
MARTI: 07:30-12:00 - 12:30-17:30
VINERI: 07:30-12:00 - 12:30-14:30


ACTE SI DOCUMENTE NECESARE :

+1. ALOCATIE DE STAT


1. Cerere (descarca cerere);
2. Certificat de nastere copil (original si copie);
3. Acte de identitate parinti (original si copie);
4. Certificat de casatorie parinti (original si copie);
5. Extras de cont titular cerere (daca se doreste plata alocatiei in cont);
6. Negatie -in situatia in care copilul sau parintele/parintii – sunt nascuti in una din tarile membre UE – (daca e cazul – formularul E 411 tradus). Sunt acceptate doar negatiile care confirma ca nu se incadreaza la alocatie, nu si cele in care se mentioneaza ca nu au solicitat!;
7. Declaratie notariala (in cazul copiilor mai mari de 6 luni) – cu mentiunea ca “ nu au depus dosar de alocatie nici in tara nici in strainatate (se mentioneaza tara), si nu au avut copilul (nume + CNP) internat intr-o institutie de ocrotire sociala, de la nastere si pana in prezent ” (daca este cazul);
8. Sentinta de divort, sentinta de incredintare minor sau plasament, daca este cazul (original si copie);
9. Dosar cu sina;
In cazuri mai deosebite pot fii solicitate si alte documente.


+2. AJUTOR SOCIAL


1. Cerere (descarca cerere);
2. Declaratie privind luarea la cunostinta (descarca declaratie);
3. Certificat de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie);
4. Acte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani (original si copie);
5. Certificat de casatorie parinti (original si copie);
6. Declaratie de impunere privind venitul agricol (numai pentru persoanele nascute in alta localitate);
7. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale (pentru toti membrii familiei peste 18 ani);
8. Declaratie notariala – din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri;
9. Dovada privind spatiul locativ din care sa rezulte situatia juridica a imobilului (de stat, proprietate, chirie);
10. Adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa rezulte numarul si numele persoanelor trecute la intretinere;
11. Sentinta de incredintare minori si stabilirea pensiei alimentare (copie+original ) – actualizata;
12. Dispozitie de incredintare a minorilor din care sa rezulte calitatea de tutore (daca este cazul);
13. ADEVERINTA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA din care sa rezulte ca este in cautarea unui loc de munca, pentru persoanele apte de munca (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventeaza scoala);
14. Adeverinta de salariat din care sa rezulte venitul realizat de persoanele incadrate in munca;
15. Adeverinta de elev sau student pentru bursa (specificat; sociala, profesionala,…;
16. Adeverinta privind alocatia de stat/sustinere cu nume si CNP copii ;
17. Cupon mandat plata ajutor de somaj sau adeverinta de somer;
18. Cupon mandat plata pensie sau adeverinta de pensionar;
19. Adeverinta emisa de primaria de domiciliu din care sa rezulte ca nu a depus dosar de ajutor social (daca este cazul );
20. Dosar cu sina.

+3. ALOCATIE DE SUSTINERE


1. Cerere (descarca cererea);
2. Declaratie privind luarea la cunostinta (descarca declaratie);
3. Acte de identitate pentru toti membrii familiei peste 14 ani (original si copie);
4. Certificat de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie);
5. Certificat de casatorie parinti (original si copie);
6. Certificat de deces al parintelui decedat (original si copie);
7. Hotarare judecatoreasca pentru incredintare copil/copii (original si copie);
8. Hotarare plasament (original si copie);
9. Livret de familie, completat la zi (original si copie);
10. Adeverinta de salariat cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie;
11. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele fizice eliberat de Serviciul Public Finanate Locale Ploiesti pentru ambii parinti/parintele sustinator de familie;
12. Dovada contributiei celuilalt parinte la cresterea copilului in cazul copiilor incredintati unuia dintre parinti prin hotarare judecatoreasca
13. Adeverinta de elev care sa mentioneze daca elevul primeste sau nu bursa, precum si tipul acesteia(de studii,sociala,bani de liceu,etc.)
14. Cupon alocatie de stat/ cupon indemnizatie de handicap/cupon pensie/ cupon pensie de urmas/cupon indemnizatie crestere copil/ cupon ajutor somaj/ cupon ajutor social/ cupon indemnizatie plasament,etc. sau extras de cont care sa evidentieze plata prestatiei sociale in cont
15. Dosar cu sina
Alte documente(daca este cazul).

+4. INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL


1. Cerere (descarca cerere);
2. C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE;
3. CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
4. CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
5. CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
6. ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR (descarca anexa);
7. DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA EMISA DE ANGAJATOR
8. ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI
9. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI CA NU REALIZEAZA VENITURI PROFESIONALE, SE OCUPA DE CRESTEREA COPILULUI SI IN TERMEN DE 15 ZILE COMUNICA ORICE MODIFICARE (descarca declaratie);
10. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A CELUILALT PARINTE ART.11 (descarca declaratie);
11. EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
12. DOSAR CU SINA.

Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

+5. STIMULENT DE INSERTIE (conform O.U.G. nr.111/2010)

1. Cerere (descarca cerere);
2. C.I. PARINTI COPIL – ORIGINAL SI COPIE;
3. CERTIFICAT NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE – IN CAZUL GEMENILOR SE PREZINTA CERTIFICATELE DE NASTERE ALE AMBILOR COPII;
4. CERTIFICATE DE NASTERE AI CELORLALTI COPII – ORIGINAL SI COPIE (unde este cazul);
5. LIVRET DE FAMILIE ( COMPLETAT CU TOTI MEMBRII FAMILIEI ) SAU CERTIFICAT DE CASATORIE – ORIGINAL SI COPIE;
6. ANEXA II COMPLETATA LA ANGAJATOR (descarca anexa);
7. ANCHETA SOCIALA PENTRU PARINTII NECASATORITI DE LA AUTORITATEA TUTELARA;
8. EXTRAS DE CONT DACA SE DORESTE PRIMIREA BANILOR INTR-UN CONT DE CARD – TITULARUL PRESTATIEI TREBUIE SA FIE TITULARUL CONTULUI;
9. ALTE DOCUMENTE (daca este cazul);
10. DOSAR CU SINA;
Nota: Toate documentele eliberate de angajator care sunt in copie trebuie sa poarte mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.

+6. INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL CU HANDICAP (conform O.U.G. nr.111/2010)


1. Cerere (descarca cerere );
2. Prelungirea deciziei de suspendare a contractului de munca eliberata de catre angajator;
3. Copie hotarare si certificat de incadrare in grad a copilului;
4. In cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap grav e necesara o adeverinta din care sa reiasa daca beneficiaza de insotitor sau de indemnizatie pentru handicap grav;
5. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca beneficiarul nu realizeaza alte venituri impozabile potrivit legii (descarca declaratie);
6. Copie CI/BI mama, tata;
7. Copie certificat de nastere copil;
8. Copie certificat de casatorie;
9. Dosar cu sina;
10. Extras de cont.
Nota: Toate documentele care sunt in copie xerox vor fi insotite de originale.

+7. STIMULENTUL EDUCATIONAL (TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA)


1. Cerere/declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (descarca cerere);
2. Act de identitate pentru toti membrii de familie cu varsta peste 14 ani (original si copie);
3. Certificat de nastere pentru toti membrii de familie (original si copie);
4. Certificat de casatorie al parintilor (original si copie);
5. Livret de familie, actualizat la zi (oroginal si copie);
6. Hotarare de plasament (original si copie);
7. Adeverinta de salariat, cu venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii;
8. Dovada contributiei celulilalt parinte la cresterea copilului, in cazul copiilor incredintati prin hatarare judecatoresca;
adeverinta de prezenta emisa de gradinita;
9. Cupon mandat de plata pensie/indemnizatie crestere copil/indemnizatie plasament, etc.;
10. dosar cu sina.

Alte documente (daca este cazul);

 

+8. INDEMNIZATIE LUNARA PENTRU PERSOANE INCADRATE IN GRADUL GRAV DE HANDICAP CU ASISTENT PERSONAL

(Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – art. 42)


1. Cerere si declaratie prin care se solicita acordarea indemnizatiei
2. Copie certificat incadrare in grad de handicap
3. Acord eliberat de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Prahova
4. Act identitate al persoanei cu handicap original si copie
5. Act identitate al reprezentantului persoanei cu handicap original si copie
6. Copie cupon pensie al persoanei cu handicap (daca este cazul)
7. EXTRAS DE CONT TITULAR HANDICAP
8. Dosar cu sina

 

+9. DOSAR PENTRU INTERNARE INTR-UN CENTRU REZIDENTIAL

(Hotărâre nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – art. 6, alin. 4, lit. d, alin. 6, lit. a si c)


1. Cerere formulata de persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia
2. Copii ale actelor de identitate ale persoanei cu handicap (certificat nastere, carte/buletin de identitate (Atentie! se va prezenta si originalul), certificat casatorie/sentinta divort/certificat deces sot(ie)
3. Acord scris al persoanei cu handicap (in cazul in care nu s-a institutit curatela)
4. Pentru persoane cu cod handicap 5, 6 – act curatelă
5. Acte de identitate ale apartinatorilor original si copie (sot/sotie, copii, curator)
6. Copie certificat de incadrare in grad de handicap
7. Investigaţii paraclinice (HIV, coprocultură, coproparazitologic, RBW, MRF, referat medical eliberat de medical specialist cu recomandare internare centru de ingrijire si asistenta)
8. Dovada venitului realizat in ultima luna – adeverinta salariat, cupon somaj, adeverinta venit minim garantat, talon pensie, adeverinta venit impozabil (Administratia Finantelor Publice – str. Aurel Vlaicu nr. 22) etc
9. Documente doveditoare ale situaţiei locative – act proprietate imobil, certificat de atestare fiscala – Serviciul Public Finante Locale, Bd. Independentei nr. 16, etc
10. Anchetă socială intocmita de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare – Piata Eroilor nr. 1A
11. Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate

 

+10. AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

DE REȚINUT !

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie , cererea și declarația pe proprie răspundere, însoțită de documentele doveditoare pot fi depuse până la data de 16 noiembrie.
Dacă o familie/persoană îndeplinește condițiile de acordare în decembrie, ianuarie, februarie sau martie și depune cerere până pe data de 16 a lunii respective, va beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna respectivă, conform prevederilor art. 17 alin.(6) din Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Plata ajutoarelor se efectuează la furnizori de utilități, după emiterea de către aceștia a facturilor.
Atenție!
Formularele de cereri sunt declarații pe propria răspundere;
ele se pot depune individual la comp. Asistenta sociala Paulesti( camin cultural Paulesti)
este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere;
se va completa de asemeni, venitul total al familiei precum și venitul net lunar pe membru de familie iar la sfârșitul cererii se va menționa data depunerii acesteia precum și numele solicitantului și semnătura acestuia;
pe ultima filă a cererii se vor înscrie mențiuni despre documentele depuse în copie și atașate cererii.

Descarca cerere

 


NUMERELE DE TELEFON ALE INSTITUTIILOR COLABORATOARE


APEL UNIC DE URGENTA 112
ITM PRAHOVA 0244 510 372
DGASPC PH TEL FAX 0244511400,0244/586100
AJPIS PH TEL 0244/577638
AJOFM PH 0244/577380
CASA DE PENSII PH 0244/577406
POLITIE LOCALA 0754094990